http://www.realitka-zdarma.cz
Nemovitost
Nemovitosti
Žádné

Hypoteční kalkulačka

Vzor kupní smlouvy, vzor nájemní smlouvy a další vzory smluv

Smlouva

Dobře sepsaná smlouva je klíčem pro rychlé a bezproblémové vyřešení bydlení. I drobná nepřesnost může dát vzniknout sporům nebo dokonce způsobit neplatnost celého právního úkonu. Pokud máte uzavřít smlouvu, je velmi důležité ji pečlivě prostudovat, a to nejlépe spolu s právníkem. Nebojte se zažádat ani o zaslání smlouvy předem, aby jste měli skutečně dost času vše zkontrolovat a ověřit.

Vzory smluv

Naši právníci pro Vás připravili ty smlouvy a právní úkony, které jsou nejčastěji využívány v oblasti realitního trhu. Jedná se o kupní smlouvu, nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu, předávací protokol a souhlas vlastníka nemovitosti s podnájmem. Přesto je nutné si uvědomit, že jsou to smlouvy pouze vzorové a neberou v potaz individuální odchylky každého případu, nemusí být tedy vždy vhodné. Nejjistějším způsobem předcházení sporů je samozřejmě nechat smlouvu sepsat kvalifikovaným právníkem, nebo ji jím alespoň nechat zkontrolovat.

Vzor kupní smlouvy

Vzor nájemní smlouvy

Vzor podnájemní smlouvy

Vzor předávacího protokolu

Vzor souhlasu pronajímatele s podnájmem

Formulář k návrhu na vklad do katastru nemovitostí